วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พานรมฤค

พานรมฤคมีร่างท่อนบนเป็นลิงและมีกายท่อนล่างเป็นกวาง สัตว์ชนิดนี้มีพื้นฐานการเคลื่อนไหวว่องไวดั่งกวางและยังมี
มือที่ว่องไวไว้ใช้สำหรับ
การจับยึดสิ่งต่างๆ มีโสตประสาทไวต่อการได้ยินเหมือนลิง  เหมือนกับลิง พานรมฤคกินอาหารจำพวกผลไม้ต่างๆ กล้วย มะพร้าว ไปจนถึงพืชผักนาๆ มักถูกเขียนให้ผิวกายมีสีเขียว

                                                                   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น